1000 dagar utan olycka med frånvaro


Eursteel (vid tidpunkten Stena Components Nybro AB) uppmärksammar 1000 dagar utan LTI-olycka.

Stena Components i Nybro har passerat 1000 dagar utan olycka med sjukfrånvaro (LTI).
Vi har varit förskonade från allvarliga olyckor trots att vi verkar i en riskfylld miljö med tunga lyft, stora plåtar, vassa detaljer och tät trucktrafik.

Resultatet är ett kvitto på att våra proaktiva insatser med skyddsronder, safety walks, ”Take 5”, frekvent tillbudsrapportering, och riskanalyser. Medarbetarna gör ett fantastiskt jobb och är mycket säkerhetsmedvetna. De ska alltid kunna känna sig trygga på arbetsplatsen och aldrig tulla på säkerheten. Det gäller att alltid vara observant och aldrig slå sig till ro, utan bygga bort olika riskmoment. Säkerhet måste alltid vara högst upp på agendan.

– Säkerhetsfokus har blivit en del av vårt dagliga jobb, vilket jag tror är en förutsättning för att på riktigt få en säker arbetsmiljö. Utmaning nu framåt är att hålla i vårt säkerhetsfokus och få alla medarbetare att bli lika engagerade som majoriteten är. Med tanke på den personal som finns här, är jag övertygad om att vi kommer att lyckas, säger HR-, och Säkerhetschef Emmy Jonsson.

Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är grundläggande i Components och Stena koncernens affärsmannaskap. En stor fördel i koncernen är att vi har ett gemensamt ledningssystem (Group Management System – GMS) där vi kan se alla olyckor, tillbud, avvikelser och förbättringsförslag som sker i de olika bolagen. Vi kan även ta del av varandras riskanalyser. På detta sätt är vi öppna och transparenta och kan lära av varandra och sprida viktig kunskap och erfarenheter kring säkerhet mellan bolagen.

Kommentarer är inaktiverade för detta inlägg