EUROSTEEL OSKARSHAMN AB

EXPERTER PÅ SVETSNING OCH YTBEHANDLINGAR

Eurosteel Oskarshamns industriverksamhet utför bl.a. svetsning, blästring och målning på platsen som en gång var Oskarshamnsvarvet.

 

Vår produktionshall, avsedd för både storskaliga och mindre konstruktionsprojekt, möjliggör året-runt montering och svetsning av stålkonstruktioner i en kontrollerad miljö.

Med produktionslokaler avsedda för svetsning, blästring och målning, certifierade enligt ISO-standarder och andra bestämmelser, levererar Eurosteel Oskarshamn högkvalitativt arbete med en hållbar utveckling.

LÅNGSIKTIGA RELATIONER

EUROSTEEL – ER SAMARBETSPARTNER

Vi eftersträvar hållbara och långsiktiga kundrelationer
med de allra största produktionsbolagen på vår marknad

EUROSTEEL OSKARSHAMN

MER OM VÅR VERKSAMHET

Eurosteel Oskarshamn erbjuder mångsidiga tjänster inom svetsning av tunga stålkonstruktioner, maskinbyggnationer, blästring och ytbehandling inklusive rostskyddsbehandling och målning. Vi specialiserar oss även på industriella reparationer, ombyggnationer och underhåll, och erbjuder turn-key-lösningar inom mekanik, elektronik, automation och hydraulik. Läs mer om vårt utbud.

 

Vårt engagerade industriella serviceteam finns tillgängligt här för ert behov och säkerställa en effektiv och hållbar lösning.

Berätta mer om ert projekt

Produktionshall

Imponerande produktionshall på 45×32 meter med 20 meters takhöjd och en yta på över 1400 m² vilket möjliggör storskalig produktion. Här finns en 40-ton och två 10-ton kranar med total lyftkapacitet på 60 ton.

Blästringshall

En blästringshall på 22×15 meter med över 300 m² yta för storblästring av t. ex. konstruktioner.

Målningshall

Stor målningshall på 45×10 meter med en golvyta på 450 m². För målnings- och beläggningsarbeten i en klimatkontrollerad miljö.

VILL NI VETA MER? KONTAKTA VÅRT TEAM

Vårt team står redo i Oskarshamn för att berätta mer om vilka svets- och ytbehandlingsprojekt vi kan hjälp er med

Eurosteel Oskarshamn AB

Besöksadress: Gröndalsgatan 17 572 35 Oskarshamn

TJÄNSTER & PRODUKTER

VAD ERBJUDER VI I OSKARSHAMN?

Vi förenar skicklig svetsning med hållbara ytbehandlingar i tunga konstruktioner

SVETSNING

AV TUNGA KONSTRUKTIONER

Vi erbjuder svetsning med högsta precision och kvalitet. Våra produktionshallar möjliggör storskalig svetsning av tunga stålkonstruktioner året runt.
Vi är framför allt specialiserade på svetsning i CS (kolstål) men har även erfarenhet av SS (rostfritt stål) och AL (aluminium).

YTBEHANDLING

MÅLNING OCH BLÄSTRING

Vi erbjuder ytbehandling inklusive blästring, målning och rostskyddsbehandlingar specialiserade för tunga konstruktioner. I vår målningshall, som sträcker sig över 450 m², applicerar vårt erfarna team industriella beläggningar med precision. Vår blästringshall, som är över 300 m², möjliggör effektiv blästring av stora konstruktioner.

Läs mer om Eurosteels hela utbud av produkter & tjänster

CERTIFIERINGAR

UPPFYLLDA KRAV OCH VERKSAMHETSCERTIFIERINGAR

Med kunden i centrum skall Eurosteel bedriva en verksamhet som karaktäriseras av tjänster som överensstämmer mot ställda krav.  Vi arbetar konkret med att minska klimatpåverkan genom att effektivisera och minska de stora utsläppskällorna. För oss är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar.

Vi garanterar att våra tjänster minst motsvarar förväntningarna från både våra kunder och branschen, vilket stärker vår position som en pålitlig leverantör och partner. Hela verksamheten är miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierad enligt:

ISO 9001

Eurosteel Oskarshamn är sedan början av 2000-talet certifierade enligt ISO 9001, vilket bekräftar vår strävan efter kvalitetshanteringssystem av högsta standard.

ISO 14001

Eurosteel Oskarshamn är certifierade enligt ISO 14001 och har därmed etablerat och upprätthåller ett effektivt miljöledningssystem. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön och engagerar oss i hållbar verksamhet.

ISO 3834-2: Svetscertifiering

Vi är sedan lång tid tillbaka certifierade enligt ISO 3834-2-svetscertifiering, vilket understryker vår kompetens och överensstämmelse med internationella standarder för svetsning. Denna certifiering bekräftar vår förmåga att leverera svetsade produkter av hög kvalitet, säkra och hållbara.

SS-EN 1090-1: CE-märkning byggnadskonstruktioner

Vi är stolta över att vara CE-märkta enligt SS-EN 1090-1, vilket innebär att våra byggnadskonstruktioner uppfyller och överensstämmer med de europeiska standardkraven. Denna certifiering är en garanti för hög kvalitet och säkerhet i våra produkter.

Svetsansvarig IWS/IWI

Våra svetsansvariga har erhållit certifieringar som IWS (International Welding Specialist) och IWI (International Welding Inspector). Dessa certifikat styrker vår kompetens inom svetsning och säkerställer att våra svetsprocesser uppfyller internationella standarder och krav.

TBM: Tekniska Bestämmelser för Mekaniska anordningar (Kärnkraft)

Eurosteel Oskarshamn har stor erfarenhet av att följa den strikta kravbilden i TBM, vilket är de tekniska bestämmelserna för mekaniska anordningar inom kärnkraftssektorn. Detta understryker vår förmåga att tillverka mekaniska komponenter som uppfyller höga standarder och krav inom kärnkraftsindustrin.

TBY: Tekniska Bestämmelser för Ytskydd (Kärnkraft), samt ISO 12944

Eurosteel Oskarshamn är auktoriserade enligt ”Auktorisationen för rostskyddsmålning i Sverige” och där vi noggrant arbetar enligt de tekniska bestämmelserna för ytskydd (TBY) inom kärnkraftssektorn och ISO 12944. Vår överensstämmelse med dessa bestämmelser garanterar att våra ytskyddsprocesser och beläggningar uppfyller de stränga krav som krävs för att säkerställa hållbarhet och säkerhet inom kärnenergianläggningar.

Sellihca certifierade

Eurosteel Oskarshamn är stolt över att vara Sellihca-certifierade, vilket bekräftar vår förmåga att leverera varor och tjänster på en hög nivå och uppfylla de krav som ställs av de ledande nordiska energibolagen. Denna certifiering stärker vår position som en pålitlig partner inom energibranschen och bekräftar vår dedikation till kvalitet och överensstämmelse.

HISTORIA

EN PLATS MED LÅNG HISTORIA

Historien bakom Eurosteel Oskarshamn och Oskarshamnsvarvet

Oskarshamnsvarvet har varit en betydande varvsanläggning vid Östersjön sedan det grundades 1863. En stor del av den svenska flottan har konstruerats och underhållits här. Runt 1962 var varvet den största arbetsplatsen i området och sysselsatte omkring 1400 personer. Mellan 1863 och 1995 konstruerades och levererades över 500 fartyg.

 

Under 1980- och 90-talet krympte varvet, och man utforskade nya marknader som megayachter, färjor och höghastighetsbåtar i aluminium. År 2012 förvärvades varvet av Damen Shipyards Group och blev en del av deras Shiprepair & Conversion division. Sedan 2023 förvärvades verksamheten av Lazarus Industriförvaltning AB och verksamheten bedrivs av Eurosteel Oskarshamn AB som nu fokuserar på tjänster inom svetsning av tunga stålkonstruktioner, maskinbyggnationer, blästring samt ytbehandling inklusive rostskyddsbehandling och målning.