Stena Components har klarat en omcertifieringsrevision med RISE

Certifikat rise

Eurosteel (vid tidpunkten Stena Components) klarade omcertifieringsrevision med RISE och är nu certifierade i enlighet med ISO 45001, ISO 9001, ISO 1400 och EN-1090. Endast ett fåtal mindre avvikelse identifierades.

Utdrag ur revisionsrapporten:

”Stena Components i Nybro har haft en stadig utveckling av verksamhet och resultat under de senaste åren, främst beroende på ett effektivt och målinriktat arbete med organisationsutveckling, en påtaglig utveckling av strategiarbetet, stort fokus på arbetet med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och inte minst med ett aktivt stöd och stor förståelse från personalen på alla nivåer i företaget”

Den internationella standarden, ISO 45001, hjälper oss strukturera vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Samtidigt som den guidar oss så kravställer den att vi verkligen arbetar strukturerat med säkerhet, organisatorisk och social arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Alla inblandade har gjort ett fantastiskt arbete! Säger Emmy Jonsson, HR/Säkerhetschef

Kommentarer är inaktiverade för detta inlägg