SKÄRNING & KAPNING AV GROVPLÅT

GASSKÄRNING OCH PLASMASKÄRNING SAMT KAPNING AV PLÅT

Vi är specialister på gasskärning och plasmaskärning för kapad och skuren plåt.
Allt från tjocklek 8 mm upp till +300 mm är möjligt. Vi kör plasmaskärning upp till ca 50 mm och sen gasskärning upp till +300 mm tjocklek

 

Kostnadseffektiva produkter är något som alla kunder vill ha. Vi löser detta åt dig med vår gedigna erfarenhet och ett högt tekniskt kunnande. Vi bereder, kalkylerar och optimerar materialtillgång och tillverkning.

 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du undrar något om hur vi skär i grovplåt samt vilka metoder vi använder oss av för att få figurskurna plåtar så det passar ert användningsområde.

Vi erbjuder också fasskärning för snabb och smidig fogberedning av komponenter som ska svetsas.

Grovplåt
Skärning i grovplåt med plasma eller gas

VILL NI VETA MER? KONTAKTA VÅRT TEAM

Berätta mer om ert projekt och behov av kapad och skuren plåt

SKÄRNING & KAPNING AV GROVPLÅT

GASSKURET OCH PLASMASKURET GROVPLÅT

Dina behov i fokus

Oavsett om du behöver enstaka detaljer, korta eller långa serier så levererar vi de figurskurna ståldetaljer som behövs. Självklart garanterar vi en hög precision och säkra leveranstider. Vi hjälper dig även med att vidareförädla din produkt om behovet finns. Ibland har du tid och möjlighet att efterbearbeta, ibland vill du ha en färdig produkt som är perfekt direkt. Du bestämmer själv nivån på den vidare förädlingen.

 

Genom figurskärning ser vi till att du får de ståldetaljer du vill ha.

 

Metoderna vi använder för att skärning i grovplåt är gasskärning samt plasmaskärning där vår yrkeserfarenhet samt kompetens bidrar till ständig utveckling och problemlösning. Allt för att du ska få rätt skuren plåt. Många komponenter medför olika bearbetningsförutsättningar och det som inte går att få gasskuret eller plasmaskuret löser vi genom kapning av plåt med våra sågar. Vi har blockbandsåg och flera mindre sågar. Vi har flertalet maskiner för kapning av grovplåt och har ett inomhuslager för att snabbt kunna skära plåt.

SÅGNING AV GROVPLÅT

SÅGAD PLÅT

Vi har Nordens absolut största kapacitet vad gäller skuren plåt tack vare genom vår omfattande maskinpark. Vi förnyar oss och ser till att alltid vara i framkant  vad gäller teknik och kompetensen, och för att bibehålla vår kapacitet inom sågad grovplåt så har vi flertalet olika sågar för grovplåt och exempelvis Toolox. Vår blockbandsåg klarar stora grovlekar samtidigt som våra mindre sågar ser till att vi kan såga bitar i små dimensioner. Vi kan därför såga alla typer av plåt och anpassar våra maskiner efter materialvalet vilket gör att vi kan såga plåt i de storlekar du behöver. Vi har hög kompetens inom området och rådfråga oss gärna för bästa resultat så plåten håller de egenskaper den var tänk för.

 

Effektivisering av lagerhållning

Vi effektiviserar din lagerhållning vilket ger dig smidigare materialhantering och inget produktionsspill. Du klarar dig med enklare utrustning.

 

Stor maskinpark, gedigen kunskap för skuren plåt

Vi har en stor maskinpark och gedigen branschkunskap. Gasskärning eller plasmaskärn­ing utifrån dina behov. Blästring, gradning, avspänningsglödgning och fogberedning är andra efterbahandlingar vi gör åt dig och era behov. Vi märker, packar och levererar detaljerna efter era behov och skickar direkt till er enhet.

 

Gradning efter kapning av grovplåten

Vid processen för kapning av plåt uppstår det ibland en vass upphöjd kant (en grad), vilket oftast är oönskat i slutprodukten och detta löser sig genom gradning. Vill ni även ha detaljen blästrad så löser vi även det.

 

Avspänningsglödgning (Glödgning)

Efter processen för skärningen i plåten kan det uppstå spänningar i materialet och för att undvika sprickbildningar så behöver glödgning genomföras, avspänningsglödgning. I många fall där vi gör en fogberedning för svetsning så görs en avspänningsglödgning för att minimera spänningar som kan uppkomma vid svetsning. Många gånger värdesätter kunden denna efterbehandling för att svetsaren får ett enklare arbete som sparar mycket tid vid svetsning.

 

Kvalitetstänkande hela vägen

Vi är flexibla och villiga att diskutera det mesta för att hitta den bästa lösningen. Men kvaliteten tummar vi aldrig på. Din kravspecifikation ska alltid uppfyllas liksom dina högt ställda förväntningar. Vi har ett väl förankrat kvalitetstänkande i hela produktionslinjen.

 

Spill till återvinning efter skärning i grovplåt

Skärningsspillet efter processen tas väl tillvara och skickas för recycling och för vidare förädling så att det blir nytt stålmaterial.

Att köpa figurskuret stål från oss är fördelaktigt på många sätt. Din lagerhållning effektiviseras, du klarar dig med enklare utrustning, du får smidigare materialhantering samt minskade administrationskostnader och genomloppstider. Dessutom slipper du skrotfall.