Lazarus Industriförvaltning AB förvärvar Oskarshamnsvarvet AB


Investeringsbolaget Lazarus Industriförvaltning AB har ingått avtal om förvärv av verkstads- och
fartygservicebolaget Oskarshamnsvarvet AB, från den holländska varvskoncernen Damen
Shipyards. Oskarshamnsvarvet har nära kopplingar till två av Lazarus befintliga portföljbolag,
Eurosteel i Nybro och Stockholms Reparationsvarv i Stockholm varför förvärvet förväntas fördjupa
samarbetet mellan bolagen. I samband med förvärvet ingås också ett partnerskap med Damen
Shipyards Group.
Lazarus Industriförvaltning är ett investeringsbolag som inledde verksamheten 2019. Lazarus
fokus är att investera i verksamheter som har en svag historisk lönsamhet, men som uppvisar en
mycket lovande framtidspotential. Lazarus finansieras av ett antal av Sveriges ledande
företagsledare, finanspersoner och entreprenörer. Idag utgörs portföljen av åtta hel- eller delägda
företag, med en gemensam omsättning överstigande 6 mdr kronor.
”Vi letar aktivt efter välpositionerade bolag med ett starkt kunderbjudande, men där lönsamheten
tidigare varit begränsad, där vi som ny och mycket aktiv huvudägare kan medverka till att vända
utvecklingen.” säger Claes Jonson, partner på Lazarus Industriförvaltning. ”Det som är speciellt i
denna spännande transaktion är att förvärvet av Oskarshamnsvarvet uppvisar betydande
samordningsmöjligheter med två av våra befintliga portföljbolag. Vi bedömer att såväl Eurosteel
som Stockholms Reparationsvarv kommer kunna stärka sitt erbjudande till kunderna genom detta
förvärv.”
”Eurosteel levererar redan idag världsledande produkter tillsammans med Oskarshamns-varvet,
främst för kunder inom energisektorn, och vi ser nu fram till att fördjupa dessa samarbeten
ytterligare i fortsatt nära samarbete med Oskarshamnsvarvet” säger Jan Fjeldså, Eurosteels VD.
”Vi arbetar målmedvetet med att vidareutveckla vårt erbjudande till våra kunder. När vår
branschkollega Oskarshamnsvarvet nu blir en del av Lazaruskoncernen ser vi goda möjligheter att
samordna våra verksamheter samt ett fördjupat samarbete med den förra ägaren till
Oskarshamnsvarvet, holländska Damen Shipyards.” säger Staffan Röberg, VD för Stockholms
Reparationsvarv.
”Det strategiska partnerskapet med Lazarus Industriförvaltning underlättar för oss att expandera
vår närvaro på den svenska marknaden”, säger Martin Verstraaten från Damen Shipyards Group.
”Sverige har alltid varit en viktig marknad för oss. Vi har arbetat med att öka vår närvaro i Sverige
under en tid nu, initialt genom förvärv. Det gav inget resultat och därför har vi valt ett partnerskap,
vilket innebär att våra kunder nu också kan använda sig av Stockholms Reparationsvarvs tjänster”.
För mer information, vänligen kontakta:
Claes Jonson, Lazarus Industriförvaltning AB: 0705-812549 eller jonson@lazarus.se
Jan Fjeldså, VD Eurosteel Nybro AB: 0761-158326 eller jan.fjeldsa@eurosteel.se
Staffan Röberg, VD Stockholms Reparationsvarv AB, 0733-279223 eller staffan@srvab.com

Personer på fotot från vänster räknat.

  • Emile Pot, Damen Shipyard Group
  • Staffan Röberg, Stockholms Reparationsvarv AB
  • Jan Fjeldså, Eurosteel AB
  • Eric Moerkerk, Damen Shipyard Group
  • Flip van der Waal, Oskarshamnsvarvet AB
  • Pascal Keck, Partner Lazarus Industriförvaltning AB

Kommentarer är inaktiverade för detta inlägg