LAZARUS INDUSTRIFÖRVALTNING AB FÖRVÄRVAR STENA COMPONENTS NYBRO AB

Lazarus Industriförvaltning AB har ingått avtal om förvärv av verkstadsföretaget Stena Components Nybro AB. Bolaget avser att inom kort byta namn till Eurosteel Nybro AB.

Lazarus Industriförvaltning är ett investeringsbolag som inledde verksamheten 2019. Lazarus fokus är att investera i verksamheter som har en svag historisk lönsamhet, men som uppvisar en mycket lovande framtidspotential. Lazarus finansieras av ett antal av Sveriges ledande företagsledare, finanspersoner och entreprenörer. Idag utgörs portföljen av fem hel- eller delägda företag, med en gemensam omsättning överstigande 3 Mdkr.

”Vi letar aktivt efter väl positionerade bolag med ett starkt kunderbjudande, men där lönsamheten tidigare varit begränsad, där vi som ny och mycket aktiv huvudägare kan medverka till att vända utvecklingen.” säger Claes Jonson, partner på Lazarus Industriförvaltning. ”Stena Components matchar våra kriterier perfekt. Vi är imponerade av allt arbete som gjorts under de senaste åren för att transformera och modernisera bolagets erbjudande, och vi ser fram emot att fortsätta detta arbete i nära samarbete med bolagets ledning och personal.”

”Stena Components Nybro har varit en del av Stena Metall-koncernen under lång tid och bidragit till det mångsidiga kunderbjudandet. Stena Components verksamhet ingår inte längre i koncernens långsiktiga strategi. Med Lazarus som ny aktiv ägare är vi övertygade om att bolaget på ett bättre sätt kan fortsätta att utveckla verksamheten och lönsamheten för att nå de strategiska målen,” säger Jonas Höglund, CEO för Trade & Industrybolagen inom Stena Metall.

”Vi har alltid känt ett starkt stöd från Stena Metall-koncernen. Nu tar vi nästa steg i vår utveckling, och ser fram emot att tillsammans med en ny kapitalstark ägare som, liksom vi i ledningsgruppen, har mycket högt ställda ambitioner med att fortsätta att utveckla verksamheten”, säger Jan Fjeldså, bolagets VD.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Jonson, Lazarus Industriförvaltning AB: 0705-812549 eller jonson@lazarus.se

Jan Fjeldså, VD Stena Components Nybro AB: 0761-158326 eller jan.fjeldsa@stenacomponents.se

Stena Components Nybro AB, under namnändring till Eurosteel Nybro AB, tillverkar kundanpassade produkter åt svensk verkstadsindustri, och är specialiserat på gas- och plasmaskärning samt CNC-bearbetning av grovplåt. Tillverkningen i Nybro startades 1973 under namnet Nybro Stålprodukter och har sedan dess utvecklats till en komplett verkstad på 13.000 kvm, med 75 anställda och en gedigen maskinpark. Företaget levererar produkter med olika förädlingsgrad, från grovarbetade ämnen till fullt färdiga produkter, och hanterar hela processen från ritningar, till avancerad bearbetning och efterbehandling.

Kommentarer är inaktiverade för detta inlägg